Thuis werken en leren

Vanwege de grotere kans dat collega’s thuis moeten blijven, werkt afdeling ICT stapsgewijs aan oplossingen om thuis werken en leren beter te ondersteunen. Op deze plek zullen we informatie over de (on)mogelijkheden delen. Het is van belang dat iedere collega weet hoe vanaf thuis de mail kan worden bijgehouden. Dat is de basis waarmee we onze communicatie op orde kunnen houden. Als daar problemen mee zijn dan is het belangrijk dat je contact opneemt.

Hieronder staan nu de eerste handleidingen. We zullen naarmate de tijd vordert de bestaande handleidingen meer gedetailleerd maken en we zullen handleidingen toevoegen.

Medewerkers kunnen meer informatie krijgen via SharePoint (inloggen verplicht)

Voor vragen en opmerkingen kan het contactformulier worden ingevuld. De berichten komen bij de ICT Servicedesk terecht.

Handleidingen


Contactformulier